Primstaven

Fra slutten av middelalderen finnes det flere bevarte primstaver. Dette er en enkel form for kalender som viser merkedager med egne tegn og vanlige dager mellom merkedagene. Primstaven inneholder ikke bevegelige helligdager som påske og pinse, men alle andre viktige dager er markert. De tildligste norske primstavene som er bevart er fra 1400 tallet, men det er trolig at det har vært tilsvarende enkle kalendre i bruk også før dette.

Primstaven er inndelt i to sider en for sommerhalvåret (14.april til 13.oktober) og en for vinterhalvåret (14.oktober til 13. april). Mange av merkedagene på primstaven er minnedager om personer som levde i middelalderen og har trolig derfor erstattet andre tidligere merkedager.

Tabellen under er i stor grad hentet fra Lokalhistoriewiki.no hvor du og vil finne mer informasjon om hver enkelt dag. Det er lagt til noe info fra andre kilder der dette har vært fraværende. Symbolene på bildene er hentet fra Ansgar Nilsens nettside og dagene i tabellen som er med på bildet er markert i grått.

Sommersiden

DatoDagMerkedag forBeskrivelse av merket
14. april Sommerdag Minnedag for  St. Tiburtius og St. Valerianus  Tre,
16. april Magnusmesse Minnedag for St. Magnus Erlendson, jarl på Orkenøyene, drept 1115 Kors, hakke
23. april Jørgensdag Minnedag for St. Georg Kors eller hest
25. april Markusmesse Messedag for evangelisten Markus gauk, målestang, fjærpenn mm.
1. mai Gauksmesse Gauksmesse eller Valborgsmesse. Gauk eller kors
3. mai Korsmesse om våren Til minne om at Jesu kors ble funnet igjen i Jerusalem. Stort kors
6. mai Johannesmesse Også kalt Johannes ante portam latinam eller Lille Sankthansdag Kvist med blader på
15. mai Hallvardsmesse Messedag til minne om St. Hallvard Vedbjørnsson, Oslos skytshelgen. Møllestein eller brett med prikker
18. mai Eriksmesse Minnedag for St. Erik Sverd, krone eller aks
22. mai Bjørnevåk Naturbruk: Bjørnen forlot vinterhiet.
Ant. oppr. minnedagen for Bernhard av Siena, bjarnvardsvaka, 20. mai.
Kirkelig: Minnedag for St. Henning av Åbo.
Bjørn
25. mai Urbani papæ Til minne om pave Urban I, mange steder rett såtid. Møkkgreip
28. mai Germani episcopi confessoris Minnedag for biskop Germanus av Paris Kapell
29. mai Maximusmesse   Stige
31. mai Petronille virginis   Melkekolle
1. juni Nikodemusmesse   Fisk
3. juni Skoklefalldagen Dagen da våronna var over, og man kunne spenne hestene fra skoklene.  
3. juni Erasmi episcopi martyris Minnedagen for biskop Erasmus fra Antiokia. Bor
8. juni Medardus og Gilardusdagen   Fiskekrok
9. juni Kolbjørn med laksen Minnedag for St. Columba.
Første egentlige sommerdag.
Laksen gikk opp i elvene.
Fisk (laks)
11. juni Bjørgedagen   Bispestav
12. juni Basildesdag   Saks
13. juni Antoniusdagen   Palme
15. juni Vitusmesse   Kors
17. juni Botolvsmesse,
botsok
Minnedag for St. Botolf abbed. Lagtingsdag. Kors, strå, nepe eller abbedsstav.
21. juni Sommersolhverv   Sol
22. juni Ti tusen martyrer   Timeglass.
24. juni Jonsok Døperen Johannes fødselsdag Timeglass. Sol
25. juni Prosper   Lite kors.
29. juni Petersmesse Fest for apostelen Peter (og Paulus)
Naturbruk: Tid for å plukke legeurter
Nøkkel, blomst
30. juni Paulusmesse    
2. juli Maria besøkelsesdag Til minne om jomfru Marias besøk hos Johannes døperens mor, Elisabeth. Kronet hode, to kvister i kors, ljå mm.
2. juli Syftesok Til minne om den hellige St. Svithun av Winchester. Bispestav, to kvister i kors, ljå
8. juli Seljumannamesse Fest for St. Sunniva som døde på Selja, Lokalhelgen for vestlandet Krone, trefork eller hule
8. juli Kjell fut Minnedag for St. Kilian
Jordbruk: Kalt Kjell sviebygg fordi korn var utsatt for tørke.
Merket sammen med Seljumannamesse, se over
9. juli Gøransdag   Bøtte
10. juli Knutsok Fest for St. Knut av Danmark.
Jordbruk: Tid for å begynne slåtten (Knut med ljåen)
Ljå
11. juli Benedictimesse   Rive
12. juli Kari med riva    
14. juli Midtsommerdag   Grantre
19. juli Rufinamesse   Kors
20. juli Marit vassause Messe­dag for St. Margareta av Antiokia, En av kirkene i Borgundkaupangen var viet henne vassause, kors med glorie, mm.
22. juli Magdalimesse Minnedag for Maria Magdalena Krone
25. juli Jakobsmesse Fest for apostelen Jakob ( Jakobsok)
Vær: Hvis det regnet ble det våt høst (Jakob våthatt)
Kors, sverd, dryppende hatt
27. juli Syvsoverdagen   Øye
29. juli Olsok Fest for St. Olav, som falt denne dagen under slaget på Stiklestad i 1030. Olavs øks
1. august Petersdag om høsten Til minne om apostelen Peters fangenskap. Også kalt Peters lenker. Nøkkel, lenker
3. august Translatio Olavi Translasjonsfest for Olav den hellige Øks (liten)
4. august Dominicusmesse   To horn
6. august Kristi forklaring   Halvt kors
10. august Larsok Minnedag for St. Laurentius som ble brent levende i 258 Rist
15. august Marimesse førre Til minne om jomfru Marias opptagelse i himmelen. Mariabilde eller krone, kronet kors.
16. august Rugsok   Kors
24. august Barsok Minnedag for apostelen Bartolomeus.
Første høstdag, bufartstid, tid for slakt av bukker (Berdon bukkekniv)
Vær: Fare for uvær til skade for kornåkre (Bertel brytestrå)
Kors og kniv eller bare kniv.
29. august Johannes’ halshogg Også kalt Vergismesse. Sverd
1. september Kvernknarren/
Eidismesse
Fest for St. Egidius.
Varseldag for været, spesielt tørke.
Husdyrbruk: Saueulla skulle tas.
Kvernstein eller sauesaks
5. september Gamle Barsok   Kors
8. september Marimesse siare

Jomfru Marias fødselsdag. Sauene skulle klippes denne dag

Kronet hode, krone eller sauesaks
12. september Fingergullmesse Erkebiskop Øystein Erlandsson, fikk ved vigslingen av paven (1161) en gullring med Jesu blod. Venussymbol
14. september Korsmesse om høsten Minnedag for Jesu kors gjenerobring fra perserne, kornet måtte nå være i hus. Stort kors
17. september Lamberti episcopi martyris Minnedag for biskop Lambertus i Liège Lam
20. september Tobiasmesse   Øks
21. september Matteusmesse Til minne om apostelen og evangelisten Matteus hest, øks, fisk mm.
22. september Mauritiusmesse    
29. september Mikkelsmesse Fest for erkeengelen Mikael.
Landbruk: Avlingen skulle være i hus.
Annet: Betalingstermin og flyttedag.
Lur eller vekt
4. oktober Francisci leuite confessoris Til minne om Frans av Assisi Halvkors
7. oktober Britemesse Fest for St. Birgitta (1303-1373) svensk adelsdame som grunnla klosterordning
Husdyrbruk: Tid for å karde ull.
Naturbruk: Bjørnen gravde hi.
Bok, tavle, to lyngkvister, karde
9. oktober Dionysii martyris Til minne om den franske nasjonalhelgen Dionysus, også kalt Dinesmesse. fisk, bispestav, flagg

 

Vintersiden

DatoDagMerkedag forBeskrivelse av merket
14. oktober Vinterdag/Calixti papæ Første vinterdag, og messedag for pave Calixtus. Vinternetter varte fra den 14. til den 16. Vott, stav, bart tre, pavelue
16. oktober Gallus   Pavelue (mitra)
18. oktober Lukasmesse Fest for evangelisten Lukas Kors, slaktebenk, okse
21. oktober Ursula, 1000 jomfruer Den hellige Ursula Palme
23. oktober Severinus   Blomst
28. oktober Simonsmesse Messedag for apostlene Simon og Judas Taddeus. Også kalt Fyribod. Kors (med to par armer), slede, sliul, sag
1. november Helgemesse
Allehelgensdag
Fest for alle helgener.
Viktig merkedag for været, spesielt ift. flom.
Skipsfart opphørte for vinteren.
Mange kors, skip, båt oppned, vimpel
2. november Alle sjelers dag Minnedag for de avdøde Menneskefigurer
8. november Fire martyrer De hellige fire kronede martyrer, drept av Diokletian.[1] Menneskefigurer
11. november Mortensmesse

Fest til minne om biskop Martin av Tours. Gjemte seg blandt gjess da han skulle vigsles.

Også kalt Bjørnekvelden.

Gås, gris, bispe­stav, beger
13. november Briccius   Bispestav
19. november Elisabeth   Hestesko
20. november Edmund   Høygaffel
21. november Marioffer Den dagen jomfru Maria ble framstilt i templet av foreldrene. Kronet hode med glorie
23. november Klemetsmesse

Til minne om pave Clemens I, martyr år 100,  Alle båter skulle være ankret opp.

Også kalt Klemet saueskjærer, Klemet ­kirkebygger mm.

Kirke, pavekrone, anker mm.
25. november Karimesse Minnedag for St. Katharina av Alexandria drept med pigghjul i 305.
Spinnetida begynte
Kors, sverd, hjul (ble etterhvert en rokk)
30. november Andresmesse

Fest for apostelen Andreas. Andreas var fisker, ble korsfestet på et liggende kors.

Naturbruk: Julefisket skulle begynne.

Andreaskors, revesaks, fiskekrok
4. desember Barbromesse Minnedag for St. Barbara, død 306 kors med ringer, lenker, sol, kors, tårn, slede eller rokk.
6. desember Nilsmesse Messedag for biskop Nikolaus fra Myra i Lilleasia, død 350. Sjøfareres helgen. "Santa Claus" Bispelue, bispestav, kors
8. desember Maria unnfangelsesdag,
Vår frue ventedør
Minnedag for Maria unnfangelse Kronet hode
9. desember Anne matris Mariæ Minnedag for St. Anne, Jomfru Marias mor Kvinnehode
10. desember Inditu    
13. desember Lussimesse Minnedag for St. Lucia død 304, vintersolverv i middelalderen.
Regnet som årets lengste natt pga. kalenderforskyvning.
Juletida begynte, alt grovarbeid skulle være ferdig.
Bål, lys/fakkel, lyster o.a.
21. desember Tomasmesse

Minnedag for apostelen Tomas, la sin hånd i Jesu sår.

Også kalt Thomas brygger.

Kors, hånd eller bøtte/tønne
22. desember Vintersolverv, trollmesse   Sol
23. desember Tollesmesse Minnedag for biskop Torlak av Skålholt. Halvkors
24. desember Julaften Lykke fulgte med arbeid gjort denne dag. Lur, Halvkors
25. desember Første juledag, Nativitas domini Jesus fødsel
Horn, opprinnelig et reive-barn,
26. desember Andre juledag, Staffansmesse Stephanus protomartyr, den første martyren. Hest?
27. desember Johannes Denne dagen ble avskaffet som helligdag i 1771, men ble regnet som halvhellig lenge etterpå. Fugl
28. desember Barnedag Minnedag for barna Herodes lot drepe. Horn, Sverd
29. desember Tomasmesse Minnedag for erkebiskop Thomas Beckett  
31. desember Nyttårsaften  Farlig dag da alt slags trollskap var ute. Skjold?, hjul
1. januar Nyårsdag/
Circumcisio domini
Årets første dag.
Kirkelig: Festen for Herrens omskjærelse
Hjul, timeglass, kirke/bygning
5. januar Tolvte dag jul, Hellige 3 kongersaften, var juleaften i gammel tid Kors
6. januar Hellige tre kongesdag Minnedag for de 3 konger som besøkte Jesus, 3 kors, 3 menn, 3 kroner
7. januar Eldbjørgsdag    lite kors, klokke, svøpe
11. januar Brettemesse Minnedag for St. Brictiva, skulle ikke kjøre hest. Hest eller øks
12. januar Midtvinterdag   Prikker (snø)
13. januar Tjuende dag jul Minnedag for St. Knud Lavard. Også kalt Knutsdag. Juletida var over, nyttårsdag i gammel tid Klokke, svepe, tønne, omsnudd drikkehorn
14. januar Felix, Herborg   Bispestav
17. januar Antonsmesse Minnedag for St. Antonius abbed. Husdyrbruk: Råd mot sykdom hos griser fungerte spesielt godt denne dagen. Kors eller svin
19. januar Marius og Marthas dag Minnedag for presten Marius og hans kone som ble martyrer da de besøkte kristne i fengsel. Stol
20. januar Brødremesse Minnedag for St. Fabian og Sebastian. Skogbruk: Tid for å hogge emneved. Øks, to kors eller pil
24. januar Babylos, Timoteus, martyrer   Hodeskalle
25. januar Pålsmesse Minnedag for apostelen Paulus´omvendelse til kristendommen på veien til Damaskus. Fisk, sverd, bue
2. februar Kyndelsmesse Lysmesse (lys heter candelæ på latin), Marias renselsesfest, prosesjoner med lys Sjuarmet lysestake, kronet hode, liljestengel
3. februar Blåsmesse Minnedag for biskop Blasius, martyr i 316. Kalles også Blasiusmesse. Merkedag for vind. Skip for fulle seil, bøyd kvist, horn, et blåsende ansikt, bispestav
5. februar Ågotsmesse Til minne om den hellige jomfru Agatha fra Sicilia døde i 251. Kors, mus.
6. februar Dortemesse Messedag for Dorothea fra Kappadokia Kors, kvist
8. februar Corinthia   Årer
9. februar Apollonia Apollonia Fiskekroker
10. februar Scholastica Den hellige Scholastica Kniv
14. februar St. Valentin St. Valentin Hjerte
16. februar Juliana   Kors
22. februar Peterstoldag/Per varmstein Dagen da St. Peter ble biskop av Roma. Første vårdag og isen var fra nå av usikker. Nøkkel, hønseegg, stein
24. februar Mattiasmesse Minnedag for Apostelen Mattias M, Øks, fisk
1. mars Odin   Odins hode
2. mars Maurinius, Kunigsunde   Fisk
7. mars Perpetus og Felicitas   Menneskeben
9. mars De førti riddere De førti martyrer av Sebasteia.[2] Halv sol
11. mars Martyren Tales   Kors
12. mars Gregusmesse Pave Gregor den stores messedag (pave 590-604). På Jæren var dette flyttedag. Rokk eller fugl
16. mars Gudmundsdag    
17. mars Gjertrudsmesse Messedag for den hellige Gertrud av Nivelles, død 659. Lilje
18. mars Petri martyris Også kalt Per pekk i vatn. St. Peter kom for å prøve isen. Piggstav
21. mars Bendiksmesse Messedag for Benedikt fra Nursia. Ildkule, halvkors
25. mars Marimesse om våren Maria bebudelsesdag. I Lofoten falt Den store brennevinsdagen gjerne sammen med denne. Kronet hode, kvinnefigur eller tre.
31. mars Balbinamesse  Minnedag for St. Balbina, døde i 169. døpt av pave Aleksander Døpefont, Kalk
1. april Hellige Hugo  Minnedag for St. Hugo, biskop av Grenoble. Solgte en gullkalk for å finansiere mat til fattige Kalk, Maske
4. april Nanna og Ambrosius  

Skip

6. april Åsmund, pave Sixtus   Fiskekrok

Primstaven, Randi Ekrem

Norske merkedager

Primstaven, Lokalhistoriewiki

Primstaver, Agnar Nilsen