Primstaven

Fra slutten av middelalderen finnes det flere bevarte primstaver. Dette er en enkel form for kalender som viser merkedager med egne tegn og vanlige dager mellom merkedagene. Primstaven inneholder ikke bevegelige helligdager som påske og pinse, men alle andre viktige dager er markert. De tildligste norske primstavene som er bevart er fra 1400 tallet, men det er trolig at det har vært tilsvarende enkle kalendre i bruk også før dette.

Primstaven er inndelt i to sider en for sommerhalvåret (14.april til 13.oktober) og en for vinterhalvåret (14.oktober til 13. april). Mange av merkedagene på primstaven er minnedager om personer som levde i middelalderen og har trolig derfor erstattet andre tidligere merkedager.

Tabellen under er i stor grad hentet fra Lokalhistoriewiki.no hvor du og vil finne mer informasjon om hver enkelt dag. Det er lagt til noe info fra andre kilder der dette har vært fraværende. Symbolene på bildene er hentet fra Ansgar Nilsens nettside og dagene i tabellen som er med på bildet er markert i grått.

Sommersiden

DatoDagMerkedag forBeskrivelse av merket
14. aprilSommerdagMinnedag for  St. Tiburtius og St. Valerianus Tre,
16. aprilMagnusmesseMinnedag for St. Magnus Erlendson, jarl på Orkenøyene, drept 1115Kors, hakke
23. aprilJørgensdagMinnedag for St. GeorgKors eller hest
25. aprilMarkusmesseMessedag for evangelisten Markusgauk, målestang, fjærpenn mm.
1. maiGauksmesseGauksmesse eller Valborgsmesse.Gauk eller kors
3. maiKorsmesse om vårenTil minne om at Jesu kors ble funnet igjen i Jerusalem.Stort kors
6. maiJohannesmesseOgså kalt Johannes ante portam latinam eller Lille SankthansdagKvist med blader på
15. maiHallvardsmesseMessedag til minne om St. Hallvard Vedbjørnsson, Oslos skytshelgen.Møllestein eller brett med prikker
18. maiEriksmesseMinnedag for St. ErikSverd, krone eller aks
22. maiBjørnevåkNaturbruk: Bjørnen forlot vinterhiet.
Ant. oppr. minnedagen for Bernhard av Siena, bjarnvardsvaka, 20. mai.
Kirkelig: Minnedag for St. Henning av Åbo.
Bjørn
25. maiUrbani papæTil minne om pave Urban I, mange steder rett såtid.Møkkgreip
28. maiGermani episcopi confessorisMinnedag for biskop Germanus av ParisKapell
29. maiMaximusmesse Stige
31. maiPetronille virginis Melkekolle
1. juniNikodemusmesse Fisk
3. juniSkoklefalldagenDagen da våronna var over, og man kunne spenne hestene fra skoklene. 
3. juniErasmi episcopi martyrisMinnedagen for biskop Erasmus fra Antiokia.Bor
8. juniMedardus og Gilardusdagen Fiskekrok
9. juniKolbjørn med laksenMinnedag for St. Columba.
Første egentlige sommerdag.
Laksen gikk opp i elvene.
Fisk (laks)
11. juniBjørgedagen Bispestav
12. juniBasildesdag Saks
13. juniAntoniusdagen Palme
15. juniVitusmesse Kors
17. juniBotolvsmesse,
botsok
Minnedag for St. Botolf abbed. Lagtingsdag.Kors, strå, nepe eller abbedsstav.
21. juniSommersolhverv Sol
22. juniTi tusen martyrer Timeglass.
24. juniJonsokDøperen Johannes fødselsdagTimeglass. Sol
25. juniProsper Lite kors.
29. juniPetersmesseFest for apostelen Peter (og Paulus)
Naturbruk: Tid for å plukke legeurter
Nøkkel, blomst
30. juniPaulusmesse  
2. juliMaria besøkelsesdagTil minne om jomfru Marias besøk hos Johannes døperens mor, Elisabeth.Kronet hode, to kvister i kors, ljå mm.
2. juliSyftesokTil minne om den hellige St. Svithun av Winchester.Bispestav, to kvister i kors, ljå
8. juliSeljumannamesseFest for St. Sunniva som døde på Selja, Lokalhelgen for vestlandetKrone, trefork eller hule
8. juliKjell futMinnedag for St. Kilian
Jordbruk: Kalt Kjell sviebygg fordi korn var utsatt for tørke.
Merket sammen med Seljumannamesse, se over
9. juliGøransdag Bøtte
10. juliKnutsokFest for St. Knut av Danmark.
Jordbruk: Tid for å begynne slåtten (Knut med ljåen)
Ljå
11. juliBenedictimesse Rive
12. juliKari med riva  
14. juliMidtsommerdag Grantre
19. juliRufinamesse Kors
20. juliMarit vassauseMesse­dag for St. Margareta av Antiokia, En av kirkene i Borgundkaupangen var viet hennevassause, kors med glorie, mm.
22. juliMagdalimesseMinnedag for Maria MagdalenaKrone
25. juliJakobsmesseFest for apostelen Jakob ( Jakobsok)
Vær: Hvis det regnet ble det våt høst (Jakob våthatt)
Kors, sverd, dryppende hatt
27. juliSyvsoverdagen Øye
29. juliOlsokFest for St. Olav, som falt denne dagen under slaget på Stiklestad i 1030.Olavs øks
1. augustPetersdag om høstenTil minne om apostelen Peters fangenskap. Også kalt Peters lenker.Nøkkel, lenker
3. augustTranslatio OlaviTranslasjonsfest for Olav den helligeØks (liten)
4. augustDominicusmesse To horn
6. augustKristi forklaring Halvt kors
10. augustLarsokMinnedag for St. Laurentius som ble brent levende i 258Rist
15. augustMarimesse førreTil minne om jomfru Marias opptagelse i himmelen.Mariabilde eller krone, kronet kors.
16. augustRugsok Kors
24. augustBarsokMinnedag for apostelen Bartolomeus.
Første høstdag, bufartstid, tid for slakt av bukker (Berdon bukkekniv)
Vær: Fare for uvær til skade for kornåkre (Bertel brytestrå)
Kors og kniv eller bare kniv.
29. augustJohannes’ halshoggOgså kalt Vergismesse.Sverd
1. septemberKvernknarren/
Eidismesse
Fest for St. Egidius.
Varseldag for været, spesielt tørke.
Husdyrbruk: Saueulla skulle tas.
Kvernstein eller sauesaks
5. septemberGamle Barsok Kors
8. septemberMarimesse siare

Jomfru Marias fødselsdag. Sauene skulle klippes denne dag

Kronet hode, krone eller sauesaks
12. septemberFingergullmesseErkebiskop Øystein Erlandsson, fikk ved vigslingen av paven (1161) en gullring med Jesu blod.Venussymbol
14. septemberKorsmesse om høstenMinnedag for Jesu kors gjenerobring fra perserne, kornet måtte nå være i hus.Stort kors
17. septemberLamberti episcopi martyrisMinnedag for biskop Lambertus i LiègeLam
20. septemberTobiasmesse Øks
21. septemberMatteusmesseTil minne om apostelen og evangelisten Matteushest, øks, fisk mm.
22. septemberMauritiusmesse  
29. septemberMikkelsmesseFest for erkeengelen Mikael.
Landbruk: Avlingen skulle være i hus.
Annet: Betalingstermin og flyttedag.
Lur eller vekt
4. oktoberFrancisci leuite confessorisTil minne om Frans av AssisiHalvkors
7. oktoberBritemesseFest for St. Birgitta (1303-1373) svensk adelsdame som grunnla klosterordning
Husdyrbruk: Tid for å karde ull.
Naturbruk: Bjørnen gravde hi.
Bok, tavle, to lyngkvister, karde
9. oktoberDionysii martyrisTil minne om den franske nasjonalhelgen Dionysus, også kalt Dinesmesse.fisk, bispestav, flagg

 

Vintersiden

DatoDagMerkedag forBeskrivelse av merket
14. oktoberVinterdag/Calixti papæFørste vinterdag, og messedag for pave Calixtus. Vinternetter varte fra den 14. til den 16.Vott, stav, bart tre, pavelue
16. oktoberGallus Pavelue (mitra)
18. oktoberLukasmesseFest for evangelisten LukasKors, slaktebenk, okse
21. oktoberUrsula, 1000 jomfruerDen hellige UrsulaPalme
23. oktoberSeverinus Blomst
28. oktoberSimonsmesseMessedag for apostlene Simon og Judas Taddeus. Også kalt Fyribod.Kors (med to par armer), slede, sliul, sag
1. novemberHelgemesse
Allehelgensdag
Fest for alle helgener.
Viktig merkedag for været, spesielt ift. flom.
Skipsfart opphørte for vinteren.
Mange kors, skip, båt oppned, vimpel
2. novemberAlle sjelers dagMinnedag for de avdødeMenneskefigurer
8. novemberFire martyrerDe hellige fire kronede martyrer, drept av Diokletian.[1]Menneskefigurer
11. novemberMortensmesse

Fest til minne om biskop Martin av Tours. Gjemte seg blandt gjess da han skulle vigsles.

Også kalt Bjørnekvelden.

Gås, gris, bispe­stav, beger
13. novemberBriccius Bispestav
19. novemberElisabeth Hestesko
20. novemberEdmund Høygaffel
21. novemberMariofferDen dagen jomfru Maria ble framstilt i templet av foreldrene.Kronet hode med glorie
23. novemberKlemetsmesse

Til minne om pave Clemens I, martyr år 100,  Alle båter skulle være ankret opp.

Også kalt Klemet saueskjærer, Klemet ­kirkebygger mm.

Kirke, pavekrone, anker mm.
25. novemberKarimesseMinnedag for St. Katharina av Alexandria drept med pigghjul i 305.
Spinnetida begynte
Kors, sverd, hjul (ble etterhvert en rokk)
30. novemberAndresmesse

Fest for apostelen Andreas. Andreas var fisker, ble korsfestet på et liggende kors.

Naturbruk: Julefisket skulle begynne.

Andreaskors, revesaks, fiskekrok
4. desemberBarbromesseMinnedag for St. Barbara, død 306kors med ringer, lenker, sol, kors, tårn, slede eller rokk.
6. desemberNilsmesseMessedag for biskop Nikolaus fra Myra i Lilleasia, død 350. Sjøfareres helgen. "Santa Claus"Bispelue, bispestav, kors
8. desemberMaria unnfangelsesdag,
Vår frue ventedør
Minnedag for Maria unnfangelseKronet hode
9. desemberAnne matris MariæMinnedag for St. Anne, Jomfru Marias morKvinnehode
10. desemberInditu  
13. desemberLussimesseMinnedag for St. Lucia død 304, vintersolverv i middelalderen.
Regnet som årets lengste natt pga. kalenderforskyvning.
Juletida begynte, alt grovarbeid skulle være ferdig.
Bål, lys/fakkel, lyster o.a.
21. desemberTomasmesse

Minnedag for apostelen Tomas, la sin hånd i Jesu sår.

Også kalt Thomas brygger.

Kors, hånd eller bøtte/tønne
22. desemberVintersolverv, trollmesse Sol
23. desemberTollesmesseMinnedag for biskop Torlak av Skålholt.Halvkors
24. desemberJulaftenLykke fulgte med arbeid gjort denne dag.Lur, Halvkors
25. desemberFørste juledag, Nativitas dominiJesus fødsel
Horn, opprinnelig et reive-barn,
26. desemberAndre juledag, StaffansmesseStephanus protomartyr, den første martyren.Hest?
27. desemberJohannesDenne dagen ble avskaffet som helligdag i 1771, men ble regnet som halvhellig lenge etterpå.Fugl
28. desemberBarnedagMinnedag for barna Herodes lot drepe.Horn, Sverd
29. desemberTomasmesseMinnedag for erkebiskop Thomas Beckett 
31. desemberNyttårsaften Farlig dag da alt slags trollskap var ute.Skjold?, hjul
1. januarNyårsdag/
Circumcisio domini
Årets første dag.
Kirkelig: Festen for Herrens omskjærelse
Hjul, timeglass, kirke/bygning
5. januarTolvte dag jul,Hellige 3 kongersaften, var juleaften i gammel tidKors
6. januarHellige tre kongesdagMinnedag for de 3 konger som besøkte Jesus,3 kors, 3 menn, 3 kroner
7. januarEldbjørgsdag  lite kors, klokke, svøpe
11. januarBrettemesseMinnedag for St. Brictiva, skulle ikke kjøre hest.Hest eller øks
12. januarMidtvinterdag Prikker (snø)
13. januarTjuende dag julMinnedag for St. Knud Lavard. Også kalt Knutsdag. Juletida var over, nyttårsdag i gammel tidKlokke, svepe, tønne, omsnudd drikkehorn
14. januarFelix, Herborg Bispestav
17. januarAntonsmesseMinnedag for St. Antonius abbed. Husdyrbruk: Råd mot sykdom hos griser fungerte spesielt godt denne dagen.Kors eller svin
19. januarMarius og Marthas dagMinnedag for presten Marius og hans kone som ble martyrer da de besøkte kristne i fengsel.Stol
20. januarBrødremesseMinnedag for St. Fabian og Sebastian. Skogbruk: Tid for å hogge emneved.Øks, to kors eller pil
24. januarBabylos, Timoteus, martyrer Hodeskalle
25. januarPålsmesseMinnedag for apostelen Paulus´omvendelse til kristendommen på veien til Damaskus.Fisk, sverd, bue
2. februarKyndelsmesseLysmesse (lys heter candelæ på latin), Marias renselsesfest, prosesjoner med lysSjuarmet lysestake, kronet hode, liljestengel
3. februarBlåsmesseMinnedag for biskop Blasius, martyr i 316. Kalles også Blasiusmesse. Merkedag for vind.Skip for fulle seil, bøyd kvist, horn, et blåsende ansikt, bispestav
5. februarÅgotsmesseTil minne om den hellige jomfru Agatha fra Sicilia døde i 251.Kors, mus.
6. februarDortemesseMessedag for Dorothea fra KappadokiaKors, kvist
8. februarCorinthia Årer
9. februarApolloniaApolloniaFiskekroker
10. februarScholasticaDen hellige ScholasticaKniv
14. februarSt. ValentinSt. ValentinHjerte
16. februarJuliana Kors
22. februarPeterstoldag/Per varmsteinDagen da St. Peter ble biskop av Roma. Første vårdag og isen var fra nå av usikker.Nøkkel, hønseegg, stein
24. februarMattiasmesseMinnedag for Apostelen MattiasM, Øks, fisk
1. marsOdin Odins hode
2. marsMaurinius, Kunigsunde Fisk
7. marsPerpetus og Felicitas Menneskeben
9. marsDe førti riddereDe førti martyrer av Sebasteia.[2]Halv sol
11. marsMartyren Tales Kors
12. marsGregusmessePave Gregor den stores messedag (pave 590-604). På Jæren var dette flyttedag.Rokk eller fugl
16. marsGudmundsdag  
17. marsGjertrudsmesseMessedag for den hellige Gertrud av Nivelles, død 659.Lilje
18. marsPetri martyrisOgså kalt Per pekk i vatn. St. Peter kom for å prøve isen.Piggstav
21. marsBendiksmesseMessedag for Benedikt fra Nursia.Ildkule, halvkors
25. marsMarimesse om vårenMaria bebudelsesdag. I Lofoten falt Den store brennevinsdagen gjerne sammen med denne.Kronet hode, kvinnefigur eller tre.
31. marsBalbinamesse Minnedag for St. Balbina, døde i 169. døpt av pave AleksanderDøpefont, Kalk
1. aprilHellige Hugo Minnedag for St. Hugo, biskop av Grenoble. Solgte en gullkalk for å finansiere mat til fattigeKalk, Maske
4. aprilNanna og Ambrosius 

Skip

6. aprilÅsmund, pave Sixtus Fiskekrok

Primstaven, Randi Ekrem

Norske merkedager

Primstaven, Lokalhistoriewiki

Primstaver, Agnar Nilsen