Bosetning i Borgund Sokn før 1350

Det er lite bosetnings dokumentasjon fra Sunnmøre som går tilbake før reformasjonen. Man kan likevel estimere hvor den største befolkingen må ha vært ut fra det som foreligger av nyere dokumentasjon. Man regner med at folketallet ikke var tilbake på nivået fra før svartedauen før på 1700-tallet. Her er de ulike gårdene som finnes i Jordebok for Borgund av 1626 sammenlignet med kjente bosettnigner fra før 1350. Dette viser at den største landskylden var på øyene og det er trolig at den største befolkningen var her også i middelalderen.

 

Borgund kaupstad er ikke med siden den var fraflyttet i 1626 og Giskegodset er ikke med da det ikke måtte betale landskyld.

Bosetninger kjent fra før 1350 med landskyld i 1626