1379 - Skifte i Bjørkedal

Det tredje av i alt fire diplom som omhandler Bjørkedal. Brevet er skrevet en gang etter 8. September  (Mariamesse Siare) 1379. Diplomatarium Norvegicus

Sunnmørskronologi