1384 - Bekreftelse på Borgunds handelsretter

Etter mange år med handels nedgang kommer det i 1384 et brev fra Kongen som stadfester de rettene de små handelsplassene har hatt fra gammelt av. Dette har blt tolket som et tegn på at kaupstadene har mistet posisjon og folk ikke lengre handler her.

Norges Gamle Love

Norges Gamle Love

Sunnmørskronologi