1400 - Fullmakt til gjeldsinkreving

Magnus Esbjørnson gir en kjøpmann i kaupstaden Borgund, Jusse Magnusson, fullmakt til å kreve inn fordringar han har på folk lenger sør i landet. Hoveddelen av gjelden er 2700 "sperrer" som  regesten mener gjelder tørrfisk, men som på tidslinja til Middelaldermuseet er referert til som takbjelker.

Sunnmørskronologi