1403 - Salg av Tunheim

Olav Erlingsson kjøpte deler av gården Indre Tunheim, i Vannylven.

Sunnmørskronologi