1430 - Aslak Bolts jordebok

Aslak Bolts jordebok er den eldste og best bevarte jordeboka man har etter de gårdene som hørte til Erkebispestolen i Nidaros. I denne er alle stiftets gårder listet opp med hvor stor landskyld de har. Spesiellt for Sunnmøre er at gårdene er listet opp etter sogn og ikke etter skipreider som i resten av boken. Boken er en av de viktigste man har for å se på økonomiske forhold i middelalderen og da spessielt i forhold til erkebispestolen i Nidaros. Boken kan du lese her.

Sunnmørskronologi