1442 - Valg av konge

Sigurd Bårdson fra Sunnmøre møtte i Lødøse i lag med 35 andre utsendingar fra Norge og kunngjorde at de var tilfreds med det riksrådet avgjorde om valet av Christoffer som konge av Norge. Diplomet finnes her

Sunnmørskronologi