1466 - Junker Hans dør

Hans Sigurson var norges største landeier ettersom han var herre til Giske, Bjarkøy og Sørum. Han var den siste som eide alle tre gods.
Diplomet med orginalteksten finner du her

Sunnmørskronologi