1474 - Overtagelse av Herøy kirke

Benedikt Peterson fikk tillatelse av pave Sixtus IV til å overta Herøy kirke og anneksa, som han hadde styrt i 14 år, da soknepresten Andreas Henrikson ikke hadde vore til stede.

Sunnmørskronologi