1495 - Salg av del av Spjelkavika

Giskeherren Alf Knutsson kjøpte i 1495 opp en teig i gården Spjelkavik som ble kalt "Nodsthy".

Sunnmørskronologi