1496 - Salg av Mo i Ørstad

To brødre kjøpte i 1496 opp jord av ulike personer i gården Mo i Ørskog.

Sunnmørskronologi