1516 - Rosviken, Rud og Malnes

De tre gårdene Rosviken, Rud og Malnes bekreftes at alltid har vært en del av giskegodset. To av gårdene er trolig Røssvika og Molnes på Vigra, mens den siste ikke er like lett å plassere.

Sunnmørskronologi