1522 - Studenter fra Trondheim

Et av de mer spesielle diplom som er bevart som omhandler Sunnmøre er utstedt i Trondheim 19. juni 1522. Her sender rektor ved Trondheims skole 2 fattige studenter til prestene på Sunnmøre og ber om hjelp til å utdanne disse.

Sunnmørskronologi