1526 - Salg av deler av Synes

Deler av gården Synes på Vigra ble solgt i 1526.

Sunnmørskronologi