1528 - Redegjørelse for pengebruk

Redegjørelse for pengebruk som  var del av et bytte og hvor resterende 80 lodd sølv ble avlevert til erkebiskopen. Flere av punktene omhandler et stopp i Herøy der det blant annet ble lånt et nytt anker som skulle leveres tilbake eller betales. Diplomatarium Norvegicus

I balansepunket

Sunnmørskronologi