1530 - Gave til erkestolen

Aslak bolts jordebok nevner at Setesveinen Laurens Benktson gir ein del av Osnes i Ulstein til erkestolen i Trondheim. Dette er det andre dokumentet som trolig kan knyttes til Osnes.

Sunnmørskronologi