1531 - Brev fra erkebiskopen

Som en del av spenningene rundt reformasjonen kom det i desember 1531 et brev fra erkebiskopen om at danskekongen hadde gått i land i Sør-Norge med en stor styrke og oppfordrer mottakerne på blant annet på Sunnmøre å rette seg etter. Både brevet fra erkebiskopen  og brevet som omtales i dette brevet er bevart.

Sunnmørskronologi