1537 - Reformasjonen

Reformasjonen i Norge har ofte blitt eksakt tidfestet til  1.april 1537 da Erkebiskop Olav Engelbrektson flyktet ut Trondheimsfjorden og således ble den siste katolske erkebiskop i Norge. Allerede ved riksmøtet i kjøbenhavn i 1536 var Norge blitt et lydrike under Danmark og kong Christian 3. så muligheten til å skaffe seg kirkens enorme eiendommer ved å støtte innføringen av protestantismen i hele riket. Reformasjonen markerer slutten av det man regner som middelalderen.

Sunnmørskronologi