Tidlig middelalder

Tidlig middelalder regnes i Norge mellom slaget ved Stamford Bridge i 1066 og Borgerkrigstiden i 1130.

Perioden 1066 til 1130 var preget av intern fred og sterk økonomisk vekst. Mye på grunn av en styrket kirke og kongemakt, og innføringen av et stabilt rettsystem. Men mangelen på et system for arveretten til kongedømmet førte til splittelse og til slutt, etter Sigurd Jorsalfares død i 1130, full borgerkrig.

Sunnmørskronologi