1068 - Bispesete på Selja

Bispesete på Selja var sammen med Oslo og Nidaros de eldste bispesete i Norge og ble opprettet i 1068. Selja var bispedømme til det i 1170 ble flyttet til Bergen. Grunnlaget for oppretting av et bispesete på en øde øy på nord-vestlandet må settes i sammenheng med Sunniva legenden, den første norske helgen.

Legenden om St. Sunniva er gjengitt i flere versoner fra middelalderen. Acta Sanctorum in Selio er den mest omfattende og forteller at Sunniva var en kongsdatter fra Irland. I stedenfor å gifte seg med en hedensk, brutal beiler la hun ut med sine folk i tre skip uten seil, ror eller årer. "Da sjøen hadde lagt seg, landet den hellige Sunniva og størsteparten av hennes følge på en øy som heter Selja;"

Håkon jarl dro etter en stund selv til øya i lag med sine folk for å drepe dem i den tro at det var hærmenn. Sunniva og følget ba da om at fjellet måtte falle over dem heller enn at de skulle falle for hedningenes sverd. ”Og det gikk som de ønsket. Fjellet styrtet ned, knuste dem alle på en gang."

Dette kunne vært slutten av historien om Sunniva og Seljemennene, men slik ble det ikke: to storbønder fra Firdafylke(fjordane), Tord Eigileivsson og Tord Jorunsson seilte til Trondheim, og om natten ankret opp ved Selja. Da oppdaget de et merkelig lys over øya som strålte ned fra himmelen. De fant en hvitblank hodeskalle som duftet søtlig. Da Olav Tryggvasson fikk høre historien. Dro han selv til Selja i lag med sin biskop og et stort følge. Der fant han levningene etter Seljemennene. Sunnivas legeme ble funnet helt og uskadd. Kongen lot bygge en kirke på stedet og Sunnivas knokler ble skrinlagt i 996. Seljumannamesse feires i dag 8. juli.

Biskoper av Selja fram til flyttingen til Bergen

  1. Bjarnvard, biskop av Selja (misjonsbiskop på Island 1047-1067), kommer til Norge når Olav Kyrre blir konge. Sendes til Roma, blir utnevnt til biskop av Selja ved hjemkomsten, flytter senere til Bergen og dør der.
  2. Svein, biskop av Selja.
  3. Magne, O.S.B.?, biskop av Selja, nevnt som biskop 1115 og 1128. P.A.Munch formoder at han tilhørte benediktinerordenen.
  4. Ottar islending, biskop av Selja, nevnt som biskop ved et møte i Lund 1135.
  5. Sigurd, biskop av Selja, tilstede som biskop ved møter i Lund 1139, død 1156.
  6. Pål, biskop av Selja 1156/7-1170 - fordrevet fra bispesetet c. 1160, kong Øysteins kapellan.
  7. Nikolas Petersson i Sogn, biskop av Selja, senere biskop av Bergen c.1160-1194. Innsatt av kong Inge. Flyttet bispesetet formelt fra Selja til Bergen i 1170 da han flyttet St. Sunnivas levninger fra Selja til Bergen.

Sunnmørskronologi