1103 - Første korsfarer

Den som av Snorre Sturalsson ble regnet som Norges første korsfarer var Giskeherren Skofte Ogmundsson. I 1103 dro han som første nordmann gjennom Gibraltar på vei mot det hellige land. Han kom aldri lengre enn til Roma hvor han døde i 1103. Ekspedisjonen ble høyt aktet i sin samtid og var en stor inspirasjon for kong Sigurd Jorsalfar som dro på korsferd i 1108-1111.

Sunnmørskronologi