Vikingtid

Vikingtiden i Norge regnes spesifikt fra angrepet på Lindisfarne i 793 til slaget ved Stamford Bridge i 1066.

På grunn av at jernet ble tatt i bruk i jordbruket økte produksjonsnivået, og det ble fort mangel på dyrkbar jord. Mange valgte å utvandre og den enkleste måten å skaffe seg inntekter var ofte plyndring. Vikingene skaffet seg fort et dårlig rykte blant samtidens kristne europeere. Men vikingtiden var også preget av handel. Rikssamlingen var også en grunn til den sterke utvandringen. Kongenes makt økte, og de gjorde krav på skatter og avgifter. Mange ville heller prøve lykken utenlands enn å leve under ett kongedømme.

Sunnmørskronologi