1028 - Aslak Fitjaskalle i Borgund

Som en del av den dramatiske historien om Kong Olav den Helliges flukt gjennom Sunnmøre er historien om Aslak Fitjaskalle. Han var en av kongens menn og hadde mot kongens vilje drept Erling Sjalgson ved slaget i Soknasundet. Aslak var en mektig mann og en god venn av kongen og han bodde på kongsgården på Fitjar i Sunnhordland.

 

Snorre forteller i sagaen følgende om det som hendte:

Men Aslak Fitjaskalle styrte sitt skip inn til Borgund, og der var han om natta. Der lå Vigleik Arnesson i forvegen. Om morgenen da Aslak ville gå til skipet sitt, gikk Vigleik på ham og ville hevne Erling. Der falt Aslak.

....

Da kong Olav kom så langt inn som ut for Borgund, kom de mot ham de skipene Aslak hadde hatt også. og da de møtte kong Olav, fortalte de det som hadde hendt dem, at Vigleik Arnesson hadde tatt livet av Aslak Fitjaskalle fordi han hadde drept Erling Skjalgsson. Kongen sa dette var vondt nytt, men han kunne likevel ikke la seg stanse på vegen, fordi det var slik ufred, og så seilte han inn gjennom Vegsund og forbi Skot.

 

Sunnmørskronologi