1030 - Slaget på Stiklestad

Slaget ved Stiklestad den 29. juli 1030 er et av de mest berømte slag i Norgeshistorien. I dette slaget mistet kong Olav Haraldson livet. Han ble ett år etter helgenerklært, og slaget representerer idag innføringen av kristendommen til Norge. Med i slaget var også flere av Arnugene, som Torberg Arnesson som hadde sete på Giske.

Sunnmørskronologi