1066 - Slaget ved Stamford bridge

Slaget som på mange måter settersluttpunkt på vikingtiden var slaget ved Stamford bridge. Om vikingtoktene som ble gjennomført så sent kan kalles vikingtokt eller om det var mer å regne for krig mellom Norge og England. Av Sunnmøringer som hadde en framtredende rolle i dette slaget er Herren til giske, Eystein Torbergson Orre, nevnt med navn.

Sunnmørskronologi