ca 863 - Slaget ved Solskjel

Under samlinga av Norge under Harald Hårfagre var det to store slag ved ei lita øy på Nordmære som heter Solskjel. I det første kjempet kong Harald mot en Solve Klove som hersket over Nordmøre samt en Nokkve som hersket over Romsdal. Harald vant og la her under seg Nordmøre og Romsdal og gave disse til Rangvald Mørejarl. I det andre slaget kjempet kong Harald mot en enda større styrke bestående av kongene over Sunnmøre og Fjordane, kong Arnvid og kong Audbjørn, samt Solve Klove som ikke falt under det første slaget. Den sunnmørske kongen Arnvid og kong Audbjørn fra fjorande døde begge i slaget, sammen med mange av Harald Hårfagres menn. Etter dette blir også Sunnmøre lagt under Rangvald Mørejarl.

 

Sunnmørskronologi