Margrete Nikolasdatter

Når den mannlige delen av Arnungene på Giske dør ut i 1265 med Nikolas Peterson går gården videre til Margrete Nikolasdatter. Arverekkefølgen for Giskegodset blir fra nå av mye mer uoversiktelig og godset blir eid av flere ulike ætter.Margrete giftet seg med Bjarne Erlingsson av Bjarkøy og det var han som overtok godset da de giftet seg, trolig rundt 1270. 

 Etterkommere med Bjarne Erlingsson på Bjarkøy