Håkon Sigurson

Etter at Sigurd Havtoreson er død, trolig rundt 1390 går det enorme jordegodset han hadde videre til hans sønn Håkon Sigurson. Håkon var gift med Sigrid Erlandsdatter av losnaætta. alt i 1378 fikk han deler av godset til sin far men ikke deler av det som hørte til giskegodest. Man vet lite om Håkon ettersom han døde ikke så lenge etter sin far, i 1407, men det er lite som tyder på at han har hatt en sentral rolle i riksstyringa som så mange av Giskeherrene før han hadde.

Etter hans død giftet Sigrid Erlandsdatter seg på nytt med den svenske adelsmannen Magnus Magnusson som overtok godset, og som dermed ble første utenlandske eier.