Middelalderkirker på Sunnmøre

De første kirkene på Sunnmøre ble reist på storgårder. Man vet ikke med sikkerhet om disse bare ble benyttet som storbondens kapell eller om de og fungerte som sognekirker (Med unntak av Giske kirke som ikke var sognekirke). De aller fleste kirkene ble i middelalderen bygget i tømmer. Det er derfor ikke så mange som fremdeles står. Det finnes ingen stavkirker på Sunnmøre men det er trolig at flere av kirkene også her var i såkallt Møre-stil som de bevarte kirkene på Rødve, Grip og Kvernes lengre nord. Av steinkirker fra middelalderen er det Giske og den rekonstruerte St. Jetmund som er bevart i tilnærmet orginal stand mens gamle Herøy og Ulstein kirker bare finnes ruiner etter. I tillegg kommer kaupstaden Borgund som  var det viktigste relgiøse stedet mellom Nidaros og Bergen.

Her finner du en oversikt over alle middelalderkirkene på Sunnmøre og i tillegg til alle middelalderkirkene i landet.