Kristin Andersdatter

Kristin Andersdatter var den siste som satt som eier av Giske som hadde ættelinjer tilbake til Torberg Arnesson. Etter at farfaren Bjarne Erlingsson dør på reise til Skotland i 1313 blir hun i testamentet hans gitt hele Giskegård og gårdene Runde og Goksøyr. Hva som skjedde med resten av jordegodset er man ikke sikker på. Det er spekulert i at Kristin ikke var en ektefødt datter av hennes far Anders ettersom det ville gjort henne til enearving av Bjarne og det ikke hadde vært grunn for å gi en del av arven som testamentgave. Man vet ikke sikkert når Kristin døde. Giskegård og Giske gods ble ved  Kristin skilt for første gang men det ble samlet igjen under Erling Vidkunsson som var neste herre til Giske.

Ingen kjente etterkommere