Skofte Ogmundsson

Skofte Ogmundson tok over Giske etter at Eystein Orre falt i slaget ved Stamford bridge i 1066. Det at Skofte tok over gården etter onkelen må bety Eystein ikke hadde andre arvinger og at faren Ogmund Torbergsson må ha vært død før dette. I Magnus Berrføtts saga får vi vite mer om Skofte. Han var gift med Gudrun, datter av Tord Foleson. Deres barn var Ågmund, Finn, Tord og Tora. Dette er de eneste barna som nevnes av Snorre, men i Sunnmørsættleggen er det oppført at en Pål Skoftesson. Det er og dette navnet som herrene til Giske ofte tar etter at Skofte dør 1103.

 

Det som for ettertiden gjorde Skofte mest kjent var at han var den første normann som seilte gjennom Gibraltarstredet. Etter å ha blitt uvenn med kong Magnus Berrføtt om en arv, drar han med 5 skip fra landet i 1102. Reisen går til Flandern, Frankrike og videre gjennom Gibraltarstredet til Roma. Med han på denne reisen var alle hans sønner og de døde alle på denne reisen. Skofte døde i Roma mens Tord var den av sønnene som levde lengst og døde på Sicilia.

 

Etterkommere med Gudrun Tordsdatter:

  • Ogmund Skoftesson
  • Finn Skoftesson
  • Tord Skoftesson
  • Tora skoftesdatter Gift med Åsolv Skulesson
    • Guttorm Åsolvsson
    • Sigrid Åsolvsdatter

Etterkommer med ukjent:

  • Pål Skoftesson Gift med Sigrid Torkjellsdatter Fugl

 

Kilder:

Norsk Bibliografisk Leksikon

Norske slott og herregårder