Nikolas Peterson

Nikolas Peterson var siste mannlige ledd på ætta som i over 250 år hadde hatt sete på Giske. Ikke mye er sagt om Nikolas i sagaene, men under Håkon Håkonsson store tokt mot Skotland var Nikolas av Giske en av 2 menn som ble satt til å hjelpe unge kong Magnus Lagabøte med styringen av Norge.

Man vet ikke med sikkerhet hvem som var mor til Nikolas, men man vet han hadde en datter som het Margreta og som var gift med baron Bjarne Erlingsson på Bjarkøy. Tidlig i Magnus Lagabøtes saga hører man om at kongen ligger med skipa i Steinvågen da Giske gård brenner i 1264. Her blir det og sagt at Nikolas dør denne høsten, og med han dør den mannlige etterslekta til Torberg Arnesson ut. Det er etter dette Margrete og Bjarne som tar over Giske, 

Etterkommere med ukjent: