Karine Alvsdatter

Karine Alvsdatter ble etter at Karl Knutsson og broren Eirik Knutsson døde i 1520 hovedarving til eiendommene til Karl. Men ettersom de politiske tilstandene i Norge på starten av 1500-tallet var kaotiske klarte hun ikke å håndheve arveretten ovenfor Inger Ottesdatter som la under seg godset fra 1520 fram til Riksmøtet i Bud i 1533. Der blir hun tildelt godset og blir eier fram til hun dør i 1537. Det ser ikke ut til at Karine har hatt arvinger for etter at hun dør blir det igjen stride om arvegangen og godset blir tildømt Gryvhild Fadersdatter fra 1539/1540.