Gryvhild Fadersdatter

Gryvhild Fadersdatter var den siste eier av Giskegodset før hun gav det til kongen i 1574. Hun hadde blitt tildømt godset etter en arvestrid med Karine Alvsdatter og Inger Ottesdatter. Etter at Karine døde var det Gryvhild som hadde den største arveretten til godset, som nå bestod av parter i rundt 600 eiendommer i Norge. Hun ble gift 3 ganger men fikk bare en sønn, som døde av pest på reise i utlandet. Da hennes siste mann døde i 1567, startet danskekongen å interessere seg for eiendommene hennes og hun gav de fra seg i 4 puljer mot å få nye eiendommer i Skåne der hun bodde. Den eneste gang hun var i Norge var i 1552 for å sikre seg at den norske delen av godset ikke ble fradømt henne når hennes andre mann døde.

Kilder

Norsk bibliografisk leksikon