Inger Ottesdatter

Inger Ottesdatter er mest kjent som fru Inger til Austrått og var en av de store kvinneskikkelsene i Norge på starten av 1500-tallet. Fram til hennes mann Niels Henriksson døde i 1523 er ho ikke nevnt med navn, men ho viser seg raskt til å være ei kvinne med store ambisjoner og en dyktig godseier. Størsteparten av godset ho eide kom som en part av skifte etter junker Hans Sigurdsson som ho etterhvert ble enearving til. Da begge de nære arvingene til Giskegodset dør i 1520, ser Inger muligheten til å legge Giskegodset inn under godssamlinga si. Det at ho alt var en arving av junker Hans har trolig vært med på å legitimere dette, selv om ho ikke var nærmeste arving. Ettersom den politiske situasjonen i Norge på 1520/1530-tallet var relativt kaotisk ble hun ikke fradømt Giskegodset før på Riksmøtet i Bud i 1533, men da Karine Alvsdatter dør i 1537 fortsatte arvestriden fram til 1539 da Gryvhild Fadersdatter blir tildømg hele Giskegodset.

Kilder:

Norsk Bibliografisk Leksikon

Diplom om Inger